RSS

Tag Archives: It’s More Fun in the Philippines

It’s More Fun in the Philippines: Babysitting

We went to Pagsanjan today. Ponette asked me, “Tito, bakit tayong dalawa ang magkasama sa bangka?”
“Ayoko kasi kasama ang mga dalaga (referring to Sam and Paula). Kasi mga dalaga at graduating ang laging kinukuha ng mga diwata ng ilog,” I told her.

 
2 Comments

Posted by on March 19, 2012 in It's All Relative, Journeyman

 

Tags: , , , ,

It’s More Fun in the Philippines: Photo Bombing

It’s inevitable. I had to jump in.

 
Leave a comment

Posted by on January 16, 2012 in Uncategorized

 

Tags: , ,