RSS

Puca ng Ina Mo

Roda, my colleague, asked for her pasalubong from Boracay, “Pare, sana pala nagpabili ako sa’yo ng puca shells!”

I told her, “Sayang! Andami pa naman puca sa  Bora,”

“Pucang maputi.

Pucang basa.

Pucang binibili.

Puca na pinupulot lang.

Pucang pakalat kalat.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: