RSS

Nanay’s Lovely Words

During breakfast, Tatay told Nanay, “Mura ka ng mura. Kung nakamamatay ang mura mo wala ka nang mga apo.”

“Ulila na rin si Don Miguel,” I told them.

Nanay then added, “Wala na ring pulubi sa lansangan. Mga put%$#@!”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: