RSS

Breach!

 

Nanay told my sister, “Umuwi ka na, wag mo nang tapusin ‘yang kontrata mo d’yan sa Dubai!”

Tem answered, “Nay kailangan ko ng 2,000 US Dollars dahil ‘di ko tatapusin ang contract. Penalty plus Airplane Ticket…”

Nanay knew other ways than to pay the amount so she advised Tem, “Manapak ka na lang d’yan para ipa-deport ka nalang ng amo mo!”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: