RSS

Monthly Archives: September 2016

AlaMat Wedding

Ronald pushing Alan to marry Mat, “Sige na pakasalan mo na. Ako na sa balloon.”

May overhearing this said,”Walang lobo sa wedding, no?!”

 
Leave a comment

Posted by on September 18, 2016 in Uncategorized

 

Game of Poops

“Andami namin nakuhang damit ni Sab!” I told Tin, “Enough na siguro yun.”

She laughed and said, “You know nothing Jon Snow.”

 
Leave a comment

Posted by on September 13, 2016 in Uncategorized