RSS

Daily Archives: October 27, 2013

Maong Polo

Tem told me today via BBM, “Kuya, buti na lang nagpapalit si Ate Mitch ng damit. Akala ko isang araw lang lahat ng lakad n’yo. Lahat ng picture ‘yun lang suot mo! Yung maong na polo!”
“Bakit ba eh paborito ko yun!” I told her, “Saka uso ‘yun.”
“Magpalit ka naman!”
“Dalawa yun! Magkamukha lang.”
“Palit-palit din pag may time.”

Grand Hyatt Double Date

Grand Hyatt Dinner

Mitch Birthday

Mitch’s Birthday

Wagamama Dinner

Group Date 26 October

 
Leave a comment

Posted by on October 27, 2013 in It's All Relative

 

Tags: