RSS

More Friends, Longer Life

06 Jun

“Tay, may bagong study na mas mahaba ang buhay ng mga taong maraming kaibigan,” I told my father.
“Parang totoo yan. Kaso etong nanay mo lagi akong pinipigilan makipag-inuman sa mga kaibigan ko eh.”

“To Long Life!”

 
Leave a comment

Posted by on June 6, 2012 in It's All Relative

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: