RSS

Daily Archives: July 25, 2011

Magpapakain sa Buong Classroom

My sister and I over the phone…

T: Kuya! Birthday na ni Miggy!
O: Ay oo nga pala.
T:  Magpapakain ako sa buong classroom. Jollibee na lang. Spag saka chicken.
O: Wow! Ang yaman! Buong classroom?!
T: Syempre naman.  Mayaman ako eh… Saka pito lang sila sa classroom.

 
1 Comment

Posted by on July 25, 2011 in It's All Relative

 

Tags: ,