RSS

Daily Archives: May 27, 2011

Gaining 6 Kilos

“Tuma ba raw si She ng 6 kilos!” a choirmate shared.
“Ows!?” I asked.
“Oo. Nasa Facebook n’ya.”

“Ganun?” Atong asked, “Ano yun? Kumain ng semento?”
I laughed.
“Baka 6 lbs lang kasi,” he followed.

 
 

Tags: ,