RSS

Daily Archives: April 16, 2011

Nanay’s Friend

Since Nanay forgot to say goodbye to her ‘friend’ kapre on our Mango Tree, she told me, “Anak, itapat mo nga sa tuktok ng punong mangga yung camera.”
“Ok,” I positioned the Macbook and told her, “Ayan na ho, Nay!”

“Kaibigan, ikaw na bahala sa bahay ha? Bantayan mo. Di na ako nakapagpaalam sa’yo…” and Nanay went on talking to her friend.
“Choy!” she screamed.
“Bakit ho?” I asked.
“Tapos na. Ok na kami.”
“Sosyal naman kayo ng kaibigan n’yo, nag-i-iSkype!”

 
Leave a comment

Posted by on April 16, 2011 in It's All Relative

 

Tags: ,

Limitless Orders

“Guys, order lang ng order ha?” I told them.
“Wow! Ang yaman,” my friends commented.
Instead of telling them ‘Sky’, I answered, “One thousand’s the limit! One thousand’s the limit.”

 

Tags: