RSS

Daily Archives: March 20, 2011

Packing Perfect

“Tulungan kitang mag-empake,” Ness offered.
“Di na. Marunong ako,” I told her.
“Weh!? Talaga!? Baka naman hindi! Mas magaling ako mag-empake kesa sa’yo,” she was mocking me.
“Umm… Nakailang bansa ka na nga bang napuntahan? Madalas ka ba mag-travel?” I stroke back. I knew she’ve only been to UAE and the Philippines.
“Napakayabang mo!”

Retaliation success.

 
Leave a comment

Posted by on March 20, 2011 in Dubai Friends, Journeyman

 

Tags: