RSS

Daily Archives: July 23, 2010

Spitting Miguel 2

Z told me, “Kulang pa ako ng lalaking batang abay. Meron kasi akong 3 flower girl saka 2 ring bearer.”
“Si Miguel na lang!”
“Ayoko nga! Baka mandura pa ‘yun sa kasal ko.” She recalls my story.

 
Leave a comment

Posted by on July 23, 2010 in Dubai Friends

 

Tags: ,

Mascot

“Orlee, nung bata ka ba takot sa mascot?” asked Z.
“Hindi naman.”
“Kasi nag-punta akong children’s party,” she started…

Tapos ‘yung may birthday na bata parang tulala pa. Bagong gising s’ya. Mga 3 or 4 years old siguro.
Nakatingin s’ya sa cake n’ya.
Tahimik lang s’ya.
Di n’ya alam katabi n’ya na pala ‘yung mascot.
Eh ‘di lahat nakatingin sa tabi n’ya. Unti-unti s’yang lumingon sa kanan…
Tapos paglingon n’ya sa kanan – Ayun! Umiyak sa sobrang takot!
Wala s’yang kaalam-alam sa nangyari.

 
Leave a comment

Posted by on July 23, 2010 in Dubai Friends

 

Tags: