RSS

Daily Archives: February 8, 2010

Skiing Cora

Nanay called Tatay from the US.

“Tart, niyayakag ako ni Richie at ni Mark mag-Ski sa bahay nila sa Colorado,” Nanay shared.
“Eh di masaya ‘yun,” Tatay answered.
“Ayoko.”
“Bakit?”
“Natatakot ako. Baka madulas ako,” Nanay answered.
“Di ka aandar kung ‘di ka magpapadulas.”

 
1 Comment

Posted by on February 8, 2010 in It's All Relative

 

Tags: ,

Missing Ping

“Alam mo, kung tumakbo si Ping Lacson ngayon, at makakaboto pa rin ako, s’ya pa rin ang iboboto ko,” I told Zinnia, my Filipina colleague.
“Ha? Eh di ba mamamatay tao ‘yun?”
“Ok lang.”

 
Leave a comment

Posted by on February 8, 2010 in Dubai Friends

 

Tags: ,

New Flatmate

Our new flatmate still has not gotten used to opening our door. It’s a complicated lock.
When I was about to go out and she was trying to come in, I told her, “Palayo kasi sa pinto ang ikot ng susi dapat.”
“Nasa elevator pa nga lang ako, iniikot ko na eh,” she kiddingly answered. Aha! Joker!

 
Leave a comment

Posted by on February 8, 2010 in Desert Tales