RSS

Daily Archives: February 3, 2010

Denied 2

Since the US Consulate of Dubai refused, again, to give me a visa, I told my X, “Samahan mo akong mag-boycott sa America.”
“Paano, X?”
“Di tayo manonood ng Hollywood film for a month. Bawal ang hamburger…”
“Nay!”
“Hindi na muna natin susubaybayan ang American Idol. Hindi tayo magusuot ng American Brands like Skechers.”
“Bago ang Skechers ko, X.”
“And lastly, tuwing makikita natin si Ronald McDonald, papakyuhan natin s’ya!”
“Di ko ata kayang pakyuhan si Ronald McDonald,” she answered worriedly.

 
Leave a comment

Posted by on February 3, 2010 in Journeyman

 

Tags: , ,