RSS

Daily Archives: January 18, 2010

Defense Attire

My college friend was trying to apply in my company.
I told her, “Galingan mo sa interview bukas saka magpaganda ka nang maigi!”
“Ano kayang isusuot ko?”
“Formal ka. Business attire basta ayusan mo.”
“Orlee, naalala mo ‘yung sinuot ko nung nag-defense tayo nung college?” she told me.
“Teka! Teka! Teka! Wait! Rewind ng konti: ‘Naalala mo ‘yung sinuot ko nung nag-defense tayo? Shuhada, Jane! 10 years ago na ‘yun paano ko maaalala ‘yun?”
“Baka lang kasi maalala mo ‘yung sinuot ko. Ganun isusuot ko bukas.”

 
1 Comment

Posted by on January 18, 2010 in Dubai Friends